Правила и условия

За да използвате този уебсайт и да разглеждате съдържанието му, вие се съгласявате да приемете и да се съгласите със следните правила и условия за използване, които заедно с политиката за поверителност уреждат дейността на www.luckyslots24.com. 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Страниците, които са създадени за www.luckyslots24.com са само за информационни цели. Цялата информация и данни идват от източници, които екипът на www.luckyslots24.com счита за абсолютно надеждни.

Въпреки това, без да има никаква гаранция за коректността, точността, пълнотата и адекватността на информацията, нито изрично, нито по някакъв косвен начин

www.luckyslots24.com не предоставя предложение за залагане и не се обвързва с никакъв договор или каквото и да е задължение по какъвто и да е договор.

Информацията, съдържаща се тук, е на ваше разположение и не може да бъде копирана, публикувана, изтегляна или препращана на други лица.

www.luckyslots24.com е предназначен само за лица, на които е разрешено да участват в казино и спортни залагания като цяло или в чужбина, винаги в съответствие със законовите разпоредби на тяхната държава. Ако казиното или спортните залагания са забранени във вашата страна, www.luckyslots24.com ви моли да затворите този уебсайт незабавно.

www.luckyslots24.com не носи отговорност за последиците и щетите, които евентуално биха могли да възникнат, от използването или пропускането на разпоредбите, съдържащи се в тези документи.

ОТГОВОРНОСТ  

Вие носите абсолютната отговорност да гарантирате, че всички продукти, услуги и информация, достъпни от www.luckyslots24.com, отговарят на вашите специфични изисквания.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Неразрешеното използване на този уебсайт може да се счита за престъпление. В такъв случай екипът на www.luckyslots24.com си запазва правото да предприеме всички необходими правни действия.